Caset

Rauman Pikkunorssille visuaalinen ilme

Rauman Pikkunorssi on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle Raumalle avattava 110-paikkainen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti.

Pikkunorssissa on ympäristöpedagoginen taito- ja taideainepainotus ja siksi visuaalisen ilmeenkin tuli jo lähtökohtaisesti ilmentää myös tuota näkökulmaa.

Pikkunorssille koottiin kattavan aloituspaletin lisäksi mm. graafinen ohjeisto originaaleineen helpottamaan logon, typografian ja värien hallintaa eri kanavissa.